Ulrik - Vzorová pravidla

Noble

Legenda:

Na zbrojích postav jsou jasně vidět odporné znaky Chaosu. Skrz listí a větve prastarých stromů prosvítají rohaté helmy, zrůdné obličeje a znetvořené těla stoupenců jednoto ze zvrácených bohů Chaosu. Co však vidět není, je hrdá postava, oblečená do barev lesa a maskovacího pláště, schovaná ve stínech velikánů. Upřeně pozoruje postavy kráčející lesní pěšinou směrem k němu. Náhle postava sotva nezřetelně kývne hlavou ... a v tom se strhne peklo. Neznámo odkud se z výšky snese obrovská kláda na provazech a z lesní pěšiny smete poloviny znetvořených postav. Další padají k zemi po zásahu šípy, které začnou vylétat z okolních křovin a stínů. Do všeho toho zmatku a umírání vtrhnou polonahé postavy elfích tanečníků a s každou otočkou, s každým výskokem se jejich meče noří do těl bojovníků Chaosu. A za nedalekým polomem se velitel elfů ponuře usměje. Zase další opovážlivci co se snažili narušit posvátnou půdu lesů Athel Loren ... Hlupáci... To nikdy nenastane. Ne dokud on je na stráži ...

Hierarchie:

hero

Popis:

Vznešení jsou šlechtou mezi lesními elfy. Od narození jsou školeni v boji, strategii a taktice. Avšak jen ti co vykonají rituál Velkého lovu se v případě války stanou vůdci armád a velitelé malých jednotek. Skvěle znají les ale i boj s obouručním mečem a lukem, jakožto i umění skrytí v lese a taktiku udeř a uteč. Jsou také vyškolen v některých kouzlech a v nepřítomnosti Spellweavra, jemuž ve velení podléhá, vede armádu elfů do bitvy.

Kostým:

Povinné: Elfí uši, tetování, kostým a plášť v barvách zelené, hnědé atd. (barvy lesa, přírodní vzory), Zbroj.

Extra: doplňky z kůže, kožešiny, runové znaky, kožená helma

Zbraně:

Zbroje:

Pravidla:

Povoláni:

Schopnosti:

Pouto lesa (trvalé)

Pokud není řečeno jinak nesmí Noble sesílá své kouzla mimo les. Vesnice se za les nepovažuje, i když obklopena lesem (stromy tvořící vesnici se nepočítají jako stromy).

Regenerace (4x za Fázi)

Když se Noble chytí kmene stromu, zavře oči a plynule a nahlas pronese slova: "Já zranění již svá nechci a novou sílu načerpám" (musí to říct aspoň 3 krát), může si poté přičíst 4 životy

Kouzla:

Zatímco kouzla lidí a Chaosu jsou spojena s vírou, lesní elfové čerpají svoji moc z lesa, země a života. Pro některá jednoduchá kouzla jim stačí jejich vlastní životní síla, ale většina kouzel vyžaduje mnohem silnější spojení s lesem. Ve hře to je reprezentováno dotykem stromu. Hráč se musí rukou dotknout stromu a v této pozici pronášet magickou formuli. Pokud toho je fyzicky schopen, může v ruce, kterou se dotýká stromu, svírat ještě jiný předmět, ale jednou rukou se může držet jen jednoho stromu, i kdyby bylo fyzicky možné dotýkat se více stromů. Pokud při pronášení formule dojde k přerušení spojení, kouzlo se nepovedlo. Pozor! Stromy tvořící hradby vesnice se nepočítají za herní stromy!

Kořeny (1x za Souboj, 2 spojeni)

Nohy nepřátelských jednotek se omotají kořeny stromů. Tři jednotky obdrží efekt kořeny.

Iestode vaelach tydar an!

Roleplay:

Vůdcem šeptajícího kruhu je Spellweaver a Noble je jeho pravá ruka. Na rozdíl od Splétače kouzel je Noble spíše bojového ražení a často bývá viděn v první řadě jak spolu se svými bratry bojuje za les. Spellweaver zodpovídá za celý Kruh, a právě na Noblovy je starat se o vedení lesních elfů a starat se o to, aby rozkazy, které jeho vůdce vydá byly splněny. Za les položí život a když to bude nutné neváhá obětovat i životy jiných. Dříve to býval typický lesní elf: pokud možno neutrální a do boje se nezapojuje. Ale to bylo v době míru. Nyní jsou elfové lační po krvi svých nepřítel a do každého boje ve vrhají neuvěřitelně tvrdě a neznají slitování. Je systematický, důsledný a za každou cenu odhodlaný splnit své poslání a rozkazy které obdrží.

Obrázky:

wood_elves/noble_5.jpg

wood_elves/noble_4.jpg

wood_elves/noble_3.jpg

wood_elves/noble_1.jpg

wood_elves/noble_2.jpg

Copyright © DDarkA 2012 All Rights Reserved