Pravidla

Ten umí to a ten zase tohle

O co jde

Na naši bitvu jsme museli vytvořit velké množství pravidel. Měli jsme celkem 10 různých národů, v nichž v každém se vyskytovali 3 různé postavy. Složení skupiny bylo 1× velitel (hero), 3× speciální postava (rare) a 6× základní postava (core). Pokud použijte trochu matematiky, dojdete k číslu 30-ti naprosto rozdílných postav. Navíc si vemte, že v pravidlech se vyskytuje dohromady 683 volitelných položek a pravidla jedné postavy mají okolo 8000 znaků a máte přibližnou představu, co vše jsme museli napsat.

K tomu jsme ještě měli náš unikátní systém, kdy se každý typ postav ještě mohl profilovat, a tak se na bojišti mohli vyskytovat 2 postavy, které sice měli sjtený typ (třeba Wood Elves Wardancer), ale ve výsledku mohli mít naprosto rozdílné schopnosti.

Protože práce na pravidlech nám trvala skoro rok a jsem si jistý, že jsme přišli se zajímavými prvky, určitě se najde někdo, komu by se tyhle pravidla mohli hodit.

Co s tím

Celý balík pravidel si můžete stáhnout v jednom archivu na stránce ke stažení.

Pravidla jsou uspořádány do složek podle Warband (národa, družin nebo jak tomu chcete říkat). Pravidla každé postavy se skládají ze základního souboru (například noble.xml), který obsahuje základní vlastnosti a schopnosti dané postavy a potom ze souboru s koncovkou *_wargear.xml, který obsahuje dodatečná schopnosti, kouzla a předměty, které si mohla daná postava zakoupit (viz například noble_wargear.xml).

Soubory jsou ve formátu XML a je použito kódování UTF8. Měli byste je být schopni otevřít v Poznámkovém bloku nebo ve Vašem internetovém prohlížeči.

Ukázka pravidel

Abyste věději, jak vlastně vypadali naše pravidla, je tu pro Vás připraven takový malý příklad.

Noble.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<jednotka>

<!-- Tento dokument jsou základní pravidla jednotky. Nepište do částí uzavřených mezi < a >
ani tyto části neměňte. -->

<!-- Toho je poznámka. Poznámka může být kdekoliv, může v ní být cokoliv,
v pravidlech pro hráče se neobjeví a používáme ji pro různé komentáře -->

<jmeno>Noble</jmeno><!-- jedinečné a co nejkratší jméno -->

<hiearchie>hero</hiearchie><!-- přípustné hodnoty jsou hero, rare a core -->

<legenda>Na zbrojích postav jsou jasně vidět odporné znaky Chaosu. Skrz listí a větve prastarých
stromů prosvítají rohaté helmy, zrůdné obličeje a znetvořené těla stoupenců jednoto ze zvrácených
bohů Chaosu. Co však vidět není, je hrdá postava, oblečená do barev lesa a maskovacího pláště,
schovaná ve stínech velikánů. Upřeně pozoruje postavy kráčející lesní pěšinou směrem k němu.
Náhle postava sotva nezřetelně kývne hlavou ... a v tom se strhne peklo. Neznámo odkud se z
výšky snese obrovská kláda na provazech a z lesní pěšiny smete poloviny znetvořených postav.
Další padají k zemi po zásahu šípy, které začnou vylétat z okolních křovin a stínů. Do všeho toho
zmatku a umírání vtrhnou polonahé postavy elfích tanečníků a s každou otočkou, s každým
výskokem se jejich meče noří do těl bojovníků Chaosu. A za nedalekým polomem se velitel elfů
ponuře usměje. Zase další opovážlivci co se snažili narušit posvátnou půdu lesů Athel Loren ...
Hlupáci... To nikdy nenastane. Ne dokud on je na stráži ...</legenda>
<!-- tady je spousta bla bla bla -->

<popis>Vznešení jsou šlechtou mezi lesními elfy. Od narození jsou školeni v boji, strategii a taktice.
Avšak jen ti co vykonají rituál Velkého lovu se v případě války stanou vůdci armád a velitelé malých
jednotek. Skvěle znají les ale i boj s obouručním mečem a lukem, jakožto i umění skrytí v lese a
taktiku udeř a uteč. Jsou také vyškolen v některých kouzlech a v nepřítomnosti Spellweavra, jemuž ve
velení podléhá, vede armádu elfů do bitvy.</popis>
<!-- tady je základní vzhled a chování jednotky pro hráče, co si budou vybírat postavu -->

<pravidla>
 <lives label="životů">6</lives><!-- počet životů -->
 <damage label="damage">2</damage><!-- základní zranění -->
 <reinkarnace label="min reinkarnace">15</reinkarnace><!-- doba oživení -->
 <bv label="bodů víry">0</bv><!-- bodů víry --><!-- zcela fiktivní položka -->
</pravidla>
<!-- v této části se vyskytují základní statistiky, jako počty životů, délka, reinkarance atd... Můžete si tady
vymyslet jakékoliv vlastnosti, které vás napadnou a každá postava je může mít jiné-->

<kostym>

<povinne>Elfí uši, tetování, kostým a plášť v barvách zelené, hnědé atd. (barvy lesa, přírodní
vzory), Zbroj.</povinne>
<!-- Minimální požadavky na postavu, pokud je povinná zbroj stačí napsat jen
<b>Zbroj</b>, v další sekci se definuje -->

<extra>doplňky z kůže, kožešiny, runové znaky, kožená helma</extra>
<!-- Další části kostýmu náročnější na výrobu. Za jejich přítomnost bude mít dotyčný bonus při
nástupu. -->

</kostym>

<zbroje>
<!-- Výpis všech zbrojí, co jednotka smí použít -->

 <zbroj>
  <name>Kožená zbroj</name><desc>kyrys, nátepníky, ramena</desc>
  <!-- Skoro každá položka má tag <name> Ten musí být v rámci pravidel jedné jednoty unikátní -->
  <!-- Tag <desc> označuje popis. Uvnitř tohoto tagu můžete používat formátování <b>tučné</b>,
  <i>kurzíva</i>, <u>podtržené</u> a <br /> pro nový řádek. -->
 </zbroj>

</zbroje>
<!-- vypis vseho vybaveni (co není zbroj ani zbran)-->

<zbrane>
 <!--výpis všech zbraní co bude moct použít -->

 <zbran><name>Obouruční meč</name><desc>110-140 cm</desc></zbran>
 <zbran><name>Dva meče</name><desc>součet do 150 cm</desc></zbran>
</zbrane>

<schopnosti>
  <!-- Každá schopnost má jméno, jak často se smí použít a popis -->

 <skill><name>Pouto lesa</name><attr>trvalé</attr>
 <!-- Obvyklé hodnoty <attr> jsou 1x za Souboj, 3x za Fázi (to samé jako minule Quest), trvalé atd
-->
 <desc>Pokud není řečeno jinak nesmí Noble sesílá své kouzla mimo les. Vesnice se za les
 nepovažuje, i když obklopena lesem (stromy tvořící vesnici se nepočítají jako stromy).</desc>
 </skill>

</schopnosti>

<kouzla>

 <!-- Před začátkem výpisu musí být napsáno jakým způsobem postava kouzlí -->

 <desc>Zatímco kouzla lidí a Chaosu jsou spojena s vírou, lesní elfové čerpají svoji moc z
 lesa, země a života. Pro některá jednoduchá kouzla jim stačí jejich vlastní životní síla, ale
 většina kouzel vyžaduje mnohem silnější spojení s lesem. Ve hře to je reprezentováno
 dotykem stromu. Hráč se musí rukou dotknout stromu a v této pozici pronášet magickou
 formuli. Pokud toho je fyzicky schopen, může v ruce, kterou se dotýká stromu, svírat ještě
 jiný předmět, ale jednou rukou se může držet jen jednoho stromu, i kdyby bylo fyzicky
 možné dotýkat se více stromů. Pokud při pronášení formule dojde k přerušení spojení,
 kouzlo se nepovedlo. Pozor! Stromy tvořící hradby vesnice se nepočítají za herní stromy!</desc>

 <!-- Každé kouzlo má jméno, co potřebuje na kouzlení, vyvolávací formuli, jak často se smí použít a
popis -->

 <spell>
 <name>Kořeny</name><cost>2 spojeni</cost><attr>1x za Souboj</attr>
 <form>Iestode vaelach tydar an!</form>
 <desc>Nohy nepřátelských jednotek se omotají kořeny stromů. Tři jednotky obdrží efekt
<i>kořeny</i>.</desc>
 </spell>

</kouzla>

<!-- bla bla bla ... chování hráče, hrající tuto jednotku -->

<roleplay>Vůdcem šeptajícího kruhu je Spellweaver a Noble je jeho pravá ruka. Na rozdíl od
Splétače kouzel je Noble spíše bojového ražení a často bývá viděn v první řadě jak spolu
se svými bratry bojuje za les. Spellweaver zodpovídá za celý Kruh, a právě na Noblovy je
starat se o vedení lesních elfů a starat se o to, aby rozkazy, které jeho vůdce vydá byly
splněny. Za les položí život a když to bude nutné neváhá obětovat i životy jiných. Dříve
to býval typický lesní elf: pokud možno neutrální a do boje se nezapojuje. Ale to bylo v
době míru. Nyní jsou elfové lační po krvi svých nepřítel a do každého boje ve vrhají
neuvěřitelně tvrdě a neznají slitování. Je systematický, důsledný a za každou cenu
odhodlaný splnit své poslání a rozkazy které obdrží.</roleplay>

<!-- Tady jsou jména obrázků, co se vloží do pravidel. Obrázky dostanete na náš server tak,
že je před FTP nahrajete do složky příslušné jednotky -->

<obrazky>
<img src="wood_elves/noble_5.jpg" />
<img src="wood_elves/noble_4.jpg" />
<img src="wood_elves/noble_3.jpg" />
<img src="wood_elves/noble_1.jpg" />
</obrazky>

</jednotka>

Noble_wargear.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wargear>
<!-- Soubor wargearu má pár zvláštností. Předně to je tag <points>, který určuje
cenu dané schopnosti, předmětu kouzla atd... Každá položka musí tento tag mít,
ale smí mít hodnotu 0. -->

<!-- Dalším tagem je <cond>, který musí obsahovat jméno schopnosti, kouzla atd...
jehož vlastnictvím je podmíněné pořízení této položky. Tag není povinný,
ale pokud se vyskytuje, nesmí být prázdný. -->

<jmeno>Noble</jmeno>

<!-- Povolání jsou jakési základní směry postavy. Samy o sobě můžou a nemusí mít žádný efekt.
Slouží především pro základní rozdělení stromu, ale můžou být schopnosti
a kouzla přístupná všem směrům. Hráč si může vybrat i více povolání, pokud na to má body -->

<povolani>
 <path>
  <name>Alter kindred</name>
  <points>50</points>
  <lives>1</lives> <!-- kterákoliv položka může modifikovat vlasnosti postavy jako jsou životy atd... Pokud bude tato položka
  vybrána, automaticky se změna vlastnosti započítá -->
  <!-- Jako v každém tagu <desc> i ve wargearu funguje v <desc> formátování textu -->
  <desc>Starší elfové prokazují nezvyklou odolnost a bojové zkušenosti <b>(+1 život)</b>.</desc>
  <img src="wood_elves/noble_2.jpg" />
  <!-- položka může klidně přidávat i obrázek-->
 </path>

 <path>
  <name>Glamourewave kindred</name>
  <points>80</points>
  <bv>1</bv>
  <desc>Glamourewave kindred svůj život zasvětili kouzlům.</desc>
 </path>

 <path>
  <name>Waywatcher kindred</name>
  <points>100</points>
  <desc>Waywatcher kindred jsou zběhlí v ukrývání a střelbě.</desc>
 </path>
</povolani>

<zbroje>
 <zbroj>
  <name>Tvrzená kožená zbroj</name>
  <!-- Pokud odkazuji na nějakou položku, musí být její název uveden přesně!-->
  <points>30</points><cond>Alter kindred</cond>
  <desc>Kožená zbroj vyrobená z tlusté kůže Yaků dodává nositel lepší ochranu <b>(+1 životy)</b>.
  </desc>
  <lives>1</lives>
 </zbroj>
</zbroje>

<vybaveni>

 <vybava>
  <name>Plášť z listů</name>
  <points>100</points><cond>Skrytí ve stínech</cond>
<desc>Schopnost <i>Skrytí ve stínu</i> se díky tomuto artefaktu může používat až 8x za Fázi.</desc>
 </vybava>

</vybaveni>

<zbrane>
 <zbran>
  <name>Kopí</name>
  <points>50</points>
  <cond>Alter kindred</cond>
  <desc>(150-300 cm)</desc>
 </zbran>

 <zbran>
  <name>Luk</name>
  <points>10</points>
  <cond>Waywatcher kindred</cond>
  <desc>Maximální nátah 1000 mega tun, šípy dobře měkčené</desc>
 </zbran>

 <zbran>
  <name>Hůl magie</name>
  <points>70</points>
  <cond>Glamourewave kindred</cond>
  <desc>Tato mocná hůl je prý součástí samotného Dubu věků. Skrze ní může Noble čerpat
  magické proudy lesa, ať již je kdekoliv. Ve hře pak může nahradit jedno <i>Spojení</i>
  s lesem tak, že se hráč místo stromu dotýká své hole. Spojení vytvořená tímto předmětem
  lze využít pro kouzlení i mimo les</desc>
 </zbran>
</zbrane>

<schopnosti>
 <skill>
  <name>Skrytí ve stínech</name><attr>4x za Fázi</attr>
  <points>20</points><cond>Waywatcher kindred</cond>
  <desc>Noble se dokáže schovat v lesních stínech a splynout s nimi. Stačí se chytit
  nejbližšího stromu a pronést nahlas se zavřenými oči: <i>"Schovej mě, ukryj mě, ať se jim z očí
  ztratím"</i>. Poté je na něj uplatněn efekt základní neviditelnost. Pokud se dostane z území lesa,
  efekt mizí.</desc>
 </skill>

 <skill>
  <name>Regenerace</name><attr>4x za Fázi</attr>
  <points>30</points> <!-- Tahle schopnost nemá podmínku, koupit si jí můžete už od začátku -->
  <desc>Když se Noble chytí kmene stromu, zavře oči a plynule a nahlas pronese slova: <i>"Já
  zranění již svá nechci a novou sílu načerpám"</i> (musí to říct aspoň 3 krát), může si poté
  přičíst 4 životy</desc>
  <lives>1</lives>
 </skill>

 <skill>
  <name>Požehnání lesa</name><attr>2x za Fázi</attr>
  <points>30</points><cond>Regenerace</cond>
  <desc>Součástí učení šlechty lesních elfů je umění naslouchat a mluvit s Lesem. V případě
  nebezpečí může Noble vyslat jakousi modlitbu k lesu a ten pokud ho vyslyší, poskytne
  mu část své síly skrze duše lesa, které do něj vstoupí. Hráč musí pokleknout na zem,
  dotýkat se země a začít se modlit. Volba modlitby je něm. Po jejím skončení si může
  přidat 3 stínové životy. Může být provedeno pouze v lese.</desc>
 </skill>
</schopnosti>

<kouzla>
 <spell>
  <name>Ledová dýka</name><cost>1 spojeni</cost><attr>2x za Souboj</attr>
  <points>50</points><cond>Glamourewave kindred</cond>
  <form>Aesta alach ses!</form>
  <desc>Z ruky Nobla vytryskne nehmotný blesk, který dokáže připravit nepřátele o jejich
  sílu. Vybraná nepřátelská jednotka obdrží efekt paralýza na 30 vteřin.</desc>
 </spell>
</kouzla>

</wargear>

Tyto příklady si můžete stáhnout na stránce ke stažení.

V pravidlech můžete narazit na výrazy, které se mohou vztahovat k obecným pravidlům naší bitvy. Ty si můžete stáhnout na stránce ke stažení.

Až dojde na nejhorší

Pokud Vám pravidla pomohou a budete je chtít použít na nějaké své akci, dejte nám prosím vědět na adresu faila@atlas.cz. Rád také zodpovím případné dotazy.